Praktijk voor supervisie

Supervisie

Mijn naam is Hanneke Sleeuwenhoek, welkom bij In Balans Praktijk voor Supervisie. Supervisie is een actief leerproces, wat gericht is op het leren omgaan met de vragen die je tegenkomt, door te leren van eigen ervaringen. Supervisie is een doelgericht proces om zelf het leren “leren” je eigen te maken zodat het proces na de supervisie zich voortzet in je dagelijkse werk. Iedere supervisant heeft een eigen manier van leren. Samen met de supervisant ga ik op zoek naar welke werkwijze daarbij aansluit. In het leerproces kan het zinvol zijn juist “uit balans” gehaald te worden. Verschillende werkvormen kunnen hierbij uitnodigend zijn, denk aan een (rollen)spel, een schrijfopdracht of een lichaamsgerichte oefening. Als supervisor vind ik het belangrijk om ieders kwaliteiten zoveel mogelijk naar boven te halen. Geen één supervisie is het zelfde en dat maakt het juist zo boeiend.

Nieuws

17 april stond de regiobijeenkomst LVSC in Amersfoort in het teken van Systemisch werken en Systemisch coachen. Voor mij een mooi vervolg op de info van Het grote waarom festival. Arie de Korte (eclectisch geschoold in dit werkveld) nam ons in een heel ervaringsgerichte workshop mee door middel oefeningen. Het was frappant hoe deze ogenschijnlijk eenvoudige oefeningen veel stof deden opwaaien. De systemen waarvan je deel uitmaakt (ouders, voorouders, teams enz.) kregen nog meer betekenis evenals de kernbegrippen binding en verbinding, plek, ordening, en uitwisseling (geven en nemen). Ik vond het heel waardevol om te ervaren en stil te staan bij wat er in je lijf resoneert tijdens een oefening en wat betekent dat dan? Het maakte mij nog bewuster bij het stellen van systeemgerichte vragen.

Gisteren 28 maart was ik weer op Windesheim, 𝐇𝐞𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐞 𝐖𝐀𝐀𝐑𝐎𝐌 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐞𝐥 𝐁𝐞𝐠𝐞𝐥𝐞𝐢𝐝𝐞𝐫𝐬. Altijd leuk om op mijn oude werkplek te zijn. Ik werd heel enthousiast van de opening door Siets Bakker (auteur: Rake vragen). Natuurlijk spreekt het mij aan om in beweging te blijven. Maar wat te doen als je stilvalt of ingeperkt voelt? Vanuit de systemische logica zie je een probleem als symptoom legde zij uit. En ga je uitzoomen naar het (soms) onzichtbare bij de supervisant, waar is het probleem mee verbonden, onderzoeken. Een hele mooie heldere uitleg en tegenhanger voor mijn hulpvaardige neigingen. In de workshop van Nanja Visser-Vos  (systemisch coach) werd ik nog wijzer door te oefenen hoe je jouw favoriete vragen meer systemisch kan maken en verbindingen kunt onderzoeken. 

Op 14 februari nam ik deel aan het congres: Liefde voor leren (een leven lang ontwikkelen) met als thema: Identiteit. De dag begon met een ijzersterke en waardevolle presentatie van Manon Ruijters. Na drie jaar afwezigheid stond zij er weer met de simpele woorden: ”Ik ben nog niet klaar”. Zij is voor iedereen een voorbeeld dat niet alles perfect hoeft te zijn, om heel goed kennis te kunnen overdragen. En ook dat je verder kunt gaan na heftige gebeurtenissen (fysiek en mentaal) met je ontwikkeling. Zij heeft veel te vertellen over identiteit, als grondtoon van professionele ontwikkeling. Identiteit en professionele identiteit ontwikkelen in de tijd, allerlei belangrijke gebeurtenissen zijn hierop van invloed. Je professionele identiteit is niet vanzelfsprekend; zoals vroeger. De ontwikkelingen in de maatschappij en organisaties vragen om een duurzame ontwikkeling en de keus om professional te zijn. Dit was een start die mij heel erg aansprak en er volgde nog meer deze dag.

Op de eerste regiobijeenkomst van de LVSC-regio Amersfoort januari 2024 gaf Adrianne van Doorn een workshop met als uitgangspunt haar boek: Handboek ontwikkelingskunde; duurzame ontwikkeling van mensen en organisaties faciliteren.

 Op een speelse manier nam zij ons mee in de belangrijke begrippen van ontwikkelingskunde zoals: verbinden, veerkracht, veilig<->uitdagen, doelgericht, waarderen en ontwikkeling faciliteren. De theorie werd duidelijk en we namen actief deel in werkvormen aan de hand van fotokaarten, vragen, waarbij we onderling in gesprek gingen. Waardoor ik met nieuwe ideeën naar huis gingen. We namen afscheid van Adrianne van Doorn als regiocontact persoon, en gaan haar kennis en vele ideeën zeker missen. Ik ben blij om samen met haar en Frans van Son in de regiocommissie gestart te zijn. Met vertrouwen en plezier in de samenwerking met Frans en de nieuwe invloeden van Menno Kronenburg zetten wij het werk voor de LVSC-regio Amersfoort voort

 

Supervisieproces

Supervisie is een doelgericht proces waarbij de leervragen het uitgangspunt zijn. Vaste onderdelen zijn werkinbreng en reflecteren door middel van schriftelijke of creatieve reflecties. De relatie tussen jou, je beroep en de werkplek staat centraal, en het integreren van denken, voelen en handelen. Er kunnen ook uitstapjes gemaakt worden naar gebeurtenissen uit het verleden of situaties uit het dagelijks leven, die het huidig functioneren beïnvloeden.

Naast individuele supervisie, is groepssupervisie ook mogelijk. Dit heeft een eigen dynamiek, waarin je van elkaar kunt leren en elkaar kunt stimuleren. Nieuwsgierig geworden, heb je vragen? Neem contact op bel of mail (via het contactformulier) voor een vrijblijvende afspraak.

Voor wie

Supervisie is voor iedereen die in de zorg of in het onderwijs werkt. Aan supervisie kun je denken wanneer je je verder wilt ontwikkelen of in het kader van (her)registratie of een opleiding. Een andere reden om een supervisie traject te starten kan zijn: werk hervatten na een periode van afwezigheid; inzicht krijgen in denken, voelen, handelen; ontdekken waar je kwaliteiten liggen; balans vinden in verschillende taken of in werk en privé; een nieuwe impuls. Ieder heeft persoonlijke werk gerelateerde vragen om voor supervisie te kiezen.

Werkwijze

startfase

Een supervisie traject start met een vrijblijvend (kosteloos) kennismakingsgesprek. Naast kennismaken, licht ik mijn werkwijze toe en is er ruimte om verwachtingen ten aanzien van de supervisie over en weer uit te wisselen. Daarna besluiten we of we met elkaar in zee gaan. Bij aanvang wordt afhankelijk van de vraag en  mogelijkheden het aantal bijeenkomsten afgesproken.

middenfase

Supervisie vindt eens in de twee of drie weken plaats.  In de tussen liggende tijd is ruimte voor reflectie en experimenteren met nieuwe inzichten. Halverwege vindt een tussen evaluatie plaats om te kijken naar wat is behaald en welke vragen er liggen voor de resterende periode.

eindfase

Aan het eind wordt teruggekeken op het supervisieproces en afgesloten met een eindevaluatie.

Wie ben ik

Mijn naam is Hanneke Sleeuwenhoek. Sinds 1998 ben ik werkzaam als supervisor in eigen praktijk. Daarnaast ben ik tot 2021 met veel plezier werkzaam geweest als docent aan de opleiding psychomotorische therapie, Hogeschool Windesheim.  Ik gaf onder andere groepssupervisie, ik begeleidde afstudeer trajecten en was stage docent. Als psychomotorisch therapeut heb ik brede ervaring in de kinder & jeugdbehandeling. Na een aantal banen ben ik in de kinder & jeugd psychiatrie gaan werken, bij GGz Centraal, waar ik tot 2019 met plezier heb gewerkt. Ik heb veel ervaring op gedaan in het werken met kinderen en hun ouders. Mijn achtergrond is psychologie (RU), in deze studie is mijn interesse gewekt voor psychomotorische therapie. In combinatie met bewegingswetenschappen (VU Amsterdam) en een aanvullende opleiding heb ik mij ontwikkeld tot psychomotorisch therapeut. Ik leer graag nieuwe dingen en ik heb aanvullende opleidingen gedaan zoals cursussen gedragstherapie, groepstherapie, oplossingsgerichte therapie, ouderbegeleiding, ACT en mindfulness. Een andere belangrijke inspiratie bron is deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, artikelen schrijven en workshops geven. Tot 2022 ben ik lange tijd actief geweest in de werkveldgroep K&J van de NVPMT. In 2022 ben ik lid geworden van de regiocommissie in Amersfoort van de LVSC, waar we met enthousiasme en passie zorg dragen voor de  organisatie van regiobijeenkomsten. Sinds drie jaar ben ik vrijwilliger  bij het Taalhuis van de Bibliotheek Eemland waar ik als taalcoach mensen begeleid die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Ik vind het boeiend en inspirerend werk, ik begeleid mijn groepjes in het Taalcafé met veel plezier. 

Bij- en nascholing, registraties

Deelname HRD-L&D-congres: Identiteit; Liefde voor Leren 2024
Regiobijeenkomsten LVSC Amersfoort mee georganiseerd:
Ondernemers ontwikkeldag; ervaringsgerichte supervisie online?; introductie in Yucelmethode; Hart voor de supervisor; Geheimen in supervisie 2023
Deelname congres: “Professioneel begeleider van de Toekomst” Hogeschool Windesheim 2023
Deelname diverse webinars:
Bewegen en Mentale gezondheid 2022
Waarderend begeleiden; Mentale gezondheid in teams en organisaties in tijden van corona;
Positieve Psychologie: Begeleiden in Werkgeluk (lVSC) 2021
Beweeg je brein fit (Hersenletsel) 2021
Deelname diverse webinars en training voor vrijwilligers taalcoach (Bibliotheek Eemland) 2021
Mindfulness bij kinderen en jongeren met psychische problemen (Rino) 2016
Deelname schrijfgroep producten en modules NVPMT 2015
Theorie en actuele praktijk van de ouderbegeleiding (Rino) 2011
LVSC registratie (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) 2009-nu
Registratie supervisor Vaktherapie (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) -nu
Groepstherapie bij kinderen en adolescenten (bij-en nascholingscursus) 1994
Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (Post¬academisch onderwijs)1990
Motorisch remedial teaching 1989

Publicaties

Psychomotor interventions for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (in press): T.van Damme, M.Smetsers, H.Sleeuwenhoek In Psychomotor interventions for mental health: children & adolescents; C.Emck, T.W. Scheewe, J.T. van Busschbach, J.de Lange & T.van Damme (Eds) Boom 2021

Psychomotorische groepstherapie voor kinderen met autisme spectrum problematiek; resultaten pilot effectmeting; H. Sleeuwenhoek, D. Schouten; Tijdschrift voor Vaktherapie: 2011 nr.2

Proefballon bij Fornhese: Een pilotonderzoek naar bewegingsgedrag in de kinderpsychiatrie: C. Emck, J.C. Sleeuwenhoek; Tijdschrift voor Vaktherapie: 2006 nr.1

Meetinstrument Visk: H. Sleeuwenhoek; Tijdschrift voor Vaktherapie: 2006 nr.3

Beweging in Fornhese. De psychomotoriek van kinderen met emotionele, gedrags-en/of ontwikkelingsstoornissen: C.Emck, J.C. Sleeuwenhoek; Symforum, wetenschappelijk tijdschrift Symfora groep. 2005

Psychomotoriek bij kinderen: C.Emck, J.C.Sleeuwenhoek; Symforum, wetenschappelijk tijdschrift Symfora groep (themanummer onderzoek). 2005

Boekbespreking: proefschrift: Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder-en jeugdpsychiatrisch zorgveld; M. Houben, J.C. Sleeuwenhoek; Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie: 2004 nr.1

De Zelfbeeldgroep; Y.A. Fiddelaar-Pauw, J.C. Sleeuwenhoek; Kinder en Jeugdpsychotherapie: 1996 nr.1

Perceptual-Motor Performance and the Social Development of Visually Impaired Children; J.C. Sleeuwenhoek, R.D. Boter, A. Vermeer: Journal of Visual Impairment & Blindness: 1995 nr.4

De psychomotorische ontwikkeling van visueel gehandicapte kinderen;
J.C. Sleeuwenhoek, R.D. Boter, A. Vermeer; Bewegen en Hulpverlening: 1994 nr.4

Groepspsychomotorische therapie voor hyperactieve kinderen;
J.C. Sleeuwenhoek, Y.A. Fiddelaar-Pauw; Bewegen en Hulpverle­ning: 1992 nr.4

Presentaties en workshops

Bijdragen aan presentaties en workshops:
Psychomotorische interventies voor kinderen en jongeren met ADHD: Hanneke Sleeuwenhoek en Nathalie Jans, workshop studiedag Werkveldgroep Kind & Jeugd NVPMT rondom het handboek: Psychomotor interventions for mental health: Children and adolescents 2022
De kracht van stilte: Aandacht voor de meer introverte student vanuit docentperspectief PMT opleiding Hogeschool Windesheim, workshop Stagebegeleidersdag 2019                                                                                  Regulatieproblematiek in de Kinder-en jeugdpsychiatrie en het gebruik van signaleringsplannen: Werkveldgroep Kind & Jeugd studiedag NVPMT 2017 Workshop Psymot: Psychomotor diagnosis and treatment indications for children aged 6-12 years: Developed by: C. Emck, M.N. Hammink & R.J. Bosscher; Psychomotor therapy congress Move2 Hogeschool Windesheim 2013
“See me, feel me, touch me, heel me? Psychomotor diagnosis for children with psychiatric disorders by using the PsyMot”4th European Congress of Psychomotricity: crossing borders 2008
Psychomotoriek van kinderen met psychiatrische stoornissen, Eerste bevindingen van een exploratieve veldstudie: Refereer UMCU, Utrecht; C.Emck & Hanneke Sleeuwenhoek 2005
Kortdurende behandeling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie: Tweedaags symposium” Terug naar de toekomst”, Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie.
Psychomotorische therapie met visueel gehandicapte kinderen in de lagere schoolleeftijd; Tweede Europees Congres, Brussel.
De psychomotorische ontwikkeling van visueel gehandicapte kinderen: Symposium: “Vernieuwingen in de zorg”, voor mensen met een verstandelijke handicap. De Hartekamp.
Presentatie ergo-pmtgroep voor hyperactieve kinderen: Congres Deutscher Berufsverband der MotopädInnen/ MototherapeutInnen
Presentatie van verschillende psychomotorische groepstherapieën: Symposium van Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor psychomotorische therapie
Presentatie psychomotorische therapie: Symposium Vereniging Kinder- en jeugd psychotherapie

Opleiding

Supervisoropleiding vaktherapie;
Hogeschool Windesheim , Zwolle.

Voortgezette opleiding voor psychomotorische therapie en bewegingsagogiek; Hogeschool van Amsterdam.

Doctoraalexamen klinische psychologie; Universiteit Utrecht.
Bijvak: Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam.

Diploma Atheneum b; Rotterdam.

Kosten

  • Individuele supervisie
    € 90,- per bijeenkomst (één uur). wanneer werkgever bijdraagt, €85,- per bijeenkomst wanneer supervisant zelf betaalt.
  • Groepssupervisie
    € 170,- per bijeenkomst (anderhalf uur), 2 personen, €85,- per persoon wanneer werkgever bijdraagt. € 160,- per bijeenkomst wanneer supervisant zelf betaalt.
  • Groepssupervisie
    € 210,- per bijeenkomst (twee uur), maximaal 3 personen.

Recensies

April 2024

Ik heb Hanneke ervaren als een hele kundige rustige en prettige supervisor. Zij geeft de ruimte om op geheel eigen wijze je proces te doorlopen. Leuk ook dat gebruik van creatieve middelen helemaal prima is. Verder heeft ze veel kennis en brengt soms verrassende modelletjes in. Echte meerwaarde is dat ze lange tijd het vak van psychomotorisch therapeut heeft uitgeoefend. Ik voelde dat ze heel snel begreep waar ik over vertelde.  C.

Mei 2024

Ik vond het fijn wanneer jij met ideeën kwam om nieuwe dingen te ontdekken. Ik kijk positief terug op de supervisie, Ik heb veel geleerd en mooie stappen gemaakt in mijn ontwikkeling als psychomotorisch therapeut.  E.

 

Contactgegevens

In Balans Supervisie
Coornhertlaan 1
3818RH Amersfoort
+31 6 454 840 88 inbalans-supervisie@kpnmail.nl
Kamer van Koophandel nr: 54048583
LVSC registratie nr: S12278
SRVB registratie nr: 2908

Contactformulier

+31 6 454 840 88 Emailinbalans-supervisie@kpnmail.nl